Oblíbené odkazy
Slovem koncert označujeme více různých pojmů.Jedná se o zpravidla o větší veřejný zábavní podnik či o umělecké představení převážně hudební povahy. může se jednat o koncert populární hudby, kdy se jedná o představení spadající do žánru lehčí zábavy (např. koncert lidové hudby, folkové hudby, dechové hudby, popmusic, jazzové či rockové hudby, promenádní koncert apod.) je označován též lidově Živák a na nahrávkách je označován slovy Živě nebo Live(anglicky)nebo se jedná o hudební představení spadající do kategorie tzv. vážné neboli artificiální hudby (symfonická hudba, komorní hudba, opera, vokální hudba, duchovní hudba atd.)jedná se o hudební skladbu komponovanou pro jeden či více sólových nástrojů hrajících za doprovodu orchestru (jeden příklad ze všechny ostatní : Klavírní koncert č.1 b-moll pro klavír a orchestr (Opus č.23) od Petra Iljiče Ćajkovského, patrně jedna z nejznámějších klavírních skladeb všech dob vůbec)může se jednat o přenesený význam, kdy je tak označována například dobrá pracovní souhra, dobře odvedený výkon, dobře odvedená práce, pěkná sportovní podívaná apod.poslední význam je již pouze historický - od konce 17. století do konce 19. století byla souslovím evropský koncert označována dobrá spolupráce mezi evropskými národy a mocnostmi (zejména na diplomatickém poli)Slovo koncert se také vyskytuje v názvech mnoha různých LP desek a hudebních alb na mnoha různých CD discích.Koncert jednoho sólisty či jednoho hudebního interpreta nebo skladatele také označujeme slovem recitál